• Na czasie
  kampania
  1. «ciąg działań wojennych na jakimś terytorium objętych wspólnym planem»
  2. «szereg zorganizowanych działań nastawionych na osiągnięcie celu»

  • kampanijny
 • Łatwo pomylić
  LĄD, LONT
  Ląd to słowo germańskie, do polszczyzny zapożyczone ze średnio-wysoko-niemieckiego. Lont – też niemieckie, o niepewnym dalszym rodowodzie.
  W pisowni wyraźnie różne, w wymowie słowa te są identyczne, co nie jest wcale odosobnionym zjawiskiem (jego odwrotność stanowią wyrazy różnie wymawiane, a tak samo pisane, np. cis ‛drzewo’, wymawiane „ćis”, i cis ‛termin muzyczny’, wymawiany „c-is”). Przekonanie, że wyrazy takie należy szczególnie starannie wymawiać, aby w wymowie oddać ich skład literowy i w ten sposób uniknąć nieporozumień, jest błędne. Próby wdrożenia go w praktyce też prowadzą do błędów, tzw. hiperpoprawności.
  Mirosław Bańko
 • To ciekawe
  Żelazna kurtyna
  Czyli: linia geograficzna, ideologiczna i kulturowa, oddzielająca po II wojnie światowej państwa satelickie ZSRR od zachodniej Europy.
  W teatrze żelazna kurtyna oddzielała widownię od sceny, zapobiegając pożarowi; w polityce oddzielała komunizm od zachodniej demokracji. Używano tej metafory już w XIX wieku, a pod koniec wojny użył jej Goebbels i wreszcie Churchill. Za żelazną kurtyną mówiło się o nas u nas, choć byliśmy przed nią.
  Jerzy Bralczyk
Słowo dnia: kreacja

Czy wiesz, że?

Mówimy „Kto z kim przestaje, takim się staje”, mając na myśli kogoś, kto przebywając długo w towarzystwie jakiejś osoby lub grupy osób, upodobnił się do nich psychicznie, przejął ich poglądy, zwyczaje itp.
Więcej przysłów

Zasady pisowni

90.B.1. [364] Połączenia partykuł, spójników, przysłówków ze spójnikami
Nie rozdziela się przecinkiem połączeń partykuł, spójników i przysłówków ze spójnikami, np. chyba że, chyba żeby, ile że, jak gdyby, jako że, mimo że, pomimo to, pomimo że, tylko że, tym bardziej że, właśnie gdy, właśnie jak, właśnie kiedy, podczas gdy, zwłaszcza gdy, zwłaszcza jeżeli, zwłaszcza kiedy, zwłaszcza że. Przecinek należy postawić przed całym wyrażeniem (jest to tzw. cofanie przecinka). Przykłady:
Nie chciał się położyć, pomimo że był śpiący.
Napiszę na pewno, chyba że bym zapomniał.
... >>

Powiedz to inaczej

Zmieniają się czasy,
zmieniają się słowa

Zobacz w Słowniku języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego, jak przez pół wieku zmieniło się słowo homologacja
Więcej słów
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego