znajdź słowa: 
  zaczynające się od:

dopóki

dopóki

1. «do końca czasu, w którym coś trwa, jak długo coś trwa, do jakiegoś czasu, póki»
Dopóki była zima, spalano dużo węgla.
Nie pozwolę na to, dopóki żyję.
Δ Dopóki — dopóty a. póty (dla zaakcentowania jednoczesności trwania czynności, stanów lub zjawisk): Dopóki padał deszcz, dopóty siedziałem w domu.
2. «do czasu, aż (zwykle z przeczeniem)»
Publiczność biła brawo, dopóki śpiewak nie zaczął bisować.

Uwaga: to hasło pochodzi z nieaktualnej wersji słownika.

Szukaj hasła „dopóki” w nowym słowniku.