znajdź słowa: 
  zaczynające się od:

dzielić

dzielić ndk VIa, ~lę, ~lisz, dziel, ~lił, ~ony

1. «wyodrębniać z większej całości jakąś część, rozkładać jakąś całość na części, grupy, dokonywać podziału, klasyfikować»
Dzielić bochen chleba na kromki.
Historycy literatury dzielą ją na okresy, podokresy i doby.
Dzielić włos na czworo (na cztery części, na części) «analizować coś z pedantyczną, drobiazgową dokładnością»

2. «rozdawać coś między pewną liczbę osób; rozbierać między siebie; rozdzielać»
Dzielili ziemię sprawiedliwie między wszystkich.
Dzieliła cukierki po dwa na każdego.
Dzielić czas, godziny, życie itp. między coś «zajmować się równolegle kilkoma rzeczami»
Dzielić skórę na niedźwiedziu «snuć plany, przewidując najbardziej korzystną wersję rozwoju wypadków»

3. «stanowić przedział, przeszkodę, granicę między dwoma (a. więcej) przedmiotami, ludźmi, przestrzeniami; rozgraniczać, rozłączać»
Ściana dzieląca pokój na dwie części.
Dzieliły ich oceany.
Od świąt dzieli nas miesiąc.

przen. «utrudniać albo uniemożliwiać bliskie stosunki, zbliżenie między kimś, powodować różnice poglądów; różnić»
Dzieliły ich postawy życiowe.

4. «korzystać z czegoś wspólnie z kimś, współuczestniczyć w czymś, przeżywać coś wspólnie»
Dzieliła pokój z koleżanką.
Dzielić z kimś biedę, dolę i niedolę, trudy i niewygody.

5. «wyznaczać iloraz dwu liczb»
Dzielić dziesięć przez dwa.

dzielić się
1. «być dzielonym, podzielonym, złożonym z czegoś»
Dom dzielił się na część mieszkalną i gospodarczą.
Ludność dzieliła się na tubylców i przybyszów.

2. «dawać komuś część czegoś, dawać sobie wzajemnie część czegoś»
Dzielili się wszystkim: papierosami, chlebem.
Miał dobre serce, dzielił się z biednymi ostatnim groszem.
Δ Dzielić się jajkiem, opłatkiem «tradycyjnym zwyczajem brać kawałek jajka (w czasie Wielkiejnocy) lub opłatka (w czasie wigilii Bożego Narodzenia) składając sobie wzajemnie życzenia»

3. «komunikować sobie coś wzajemnie»
Dzielił się z obecnymi wspomnieniami z urlopu.
Dzieliły się głośnymi uwagami na temat sąsiadki.

4. «o liczbie, wielkości: być całkowitą wielokrotnością jakiejś liczby»
Dziesięć dzieli się przez siebie, przez pięć i przez dwa.

Uwaga: to hasło pochodzi z nieaktualnej wersji słownika.

Szukaj hasła „dzielić” w nowym słowniku.