znajdź słowa: 
  zaczynające się od:

infantylny

infantylny ~ni, ~niejszy

1. «o człowieku dorosłym: zachowujący się jak dziecko; świadczący o czyjejś niedojrzałości; naiwny, niepoważny»
Infantylna młodzież.
Dawać infantylne odpowiedzi.
Ktoś jest infantylny w sposobie bycia.

2. med. «wykazujący w wieku dojrzałym psychiczne lub fizyczne cechy dziecięctwa, infantylizmu»

łc.

Uwaga: to hasło pochodzi z nieaktualnej wersji słownika.

Szukaj hasła „infantylny” w nowym słowniku.