znajdź słowa: 
  zaczynające się od:

Ambitny

ambitny
1. «mający poczucie godności własnej»
2. «mający wysokie aspiracje»
3. «wymagający wielkiego wysiłku i dużych zdolności»
4. «wartościowy pod względem artystycznym»
• ambitnieCopyright © 1997-2014 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88