znajdź słowa: 
  zaczynające się od:

Elektroda dodatnia

elektroda dodatnia
1. zob. anoda w zn. 2.
2. zob. katoda w zn. 1.



Copyright © 1997-2014 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88