znajdź słowa: 
  zaczynające się od:

Gnuśny

gnuśny
1. «o człowieku: niechętny do działania; też: właściwy takiemu człowiekowi»
2. «taki, w którym nic się nie dzieje»
3. «wywołany apatią, bezczynnością»
• gnuśnie • gnuśność • gnuśniećCopyright © 1997-2014 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88