znajdź słowa: 
  zaczynające się od:

Inkorporacja

inkorporacja
1. «włączenie do jakiejś całości, zwykle przyłączenie jakiegoś terytorium do innego»
2. «zebranie przepisów prawnych w jedną usystematyzowaną całość»
3. «w niektórych językach: zjawisko włączania do orzeczenia dopełnieniowych określeń zaimkowych lub rzeczownikowych»
• inkorporacyjny • inkorporowaćCopyright © 1997-2014 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88