znajdź słowa: 
  zaczynające się od:

Kaznodziejstwo

kaznodziejstwo
1. «wygłaszanie kazań»
2. «całość twórczości kaznodziejskiej»
3. «talent oratorski»
4. «skłonność do wygłaszania mów, zwykle moralizujących»
• kaznodziejski • kaznodziejaCopyright © 1997-2014 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88