znajdź słowa: 
  zaczynające się od:

Lawirować

lawirować
1. «poruszać się naprzód, zręcznie omijając przeszkody»
2. «postępować sprytnie w sytuacjach kłopotliwych»
3. zob. halsować
• lawirant • lawirantka • lawiranctwoCopyright © 1997-2014 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88