znajdź słowa: 
  zaczynające się od:

Liczba mieszana

liczba mieszana «liczba złożona z części całkowitej i ułamka właściwego»Copyright © 1997-2014 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88