znajdź słowa: 
  zaczynające się od:

Naiwność

naiwność
1. «zbytnia prostota, szczerość i łatwowierność»
2. «coś naiwnego, np. poglądy, sądy»Copyright © 1997-2014 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88