znajdź słowa: 
  zaczynające się od:

Nieaktualny

nieaktualny
1. «niedotyczący teraźniejszości i tego co jest dla niej istotne»
2. «taki, który przestał obowiązywać, nieważny»
3. «taki, który wyszedł z użycia, niewspółczesny»
• nieaktualnośćCopyright © 1997-2014 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88