znajdź słowa: 
  zaczynające się od:

Nierzetelny

nierzetelny
1. «niebudzący zaufania, niedotrzymujący zobowiązań; też: świadczący o takiej postawie»
2. «niezgodny z prawdą»
• nierzetelnieCopyright © 1997-2014 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88