znajdź słowa: 
  zaczynające się od:

Niestety

niestety «partykuła, za pomocą której mówiący wyraża żal, iż dana sytuacja ma miejsce, i zarazem pragnienie, żeby było inaczej, np. Niestety, nie mogę ci pomóc.»Copyright © 1997-2014 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88