znajdź słowa: 
  zaczynające się od:

Nieurodzaj

nieurodzaj «brak urodzaju, złe zbiory z pól, sadów itp.»Copyright © 1997-2014 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88