znajdź słowa: 
  zaczynające się od:

Przełom

przełom
1. «nagła, zasadnicza zmiana w przebiegu czegoś»
2. «granica między dwoma okresami»
3. «odcinek doliny o wąskim dnie i stromych zboczach, w którym rzeka przedziera się przez pasmo górskie lub inną wyniosłość terenu»
4. «gwałtowna zmiana w przebiegu ostrej choroby»
• przełomowy • przełomowośćCopyright © 1997-2014 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88