znajdź słowa: 
  zaczynające się od:

Przetransponować

przetransponować
1. «nadać czemuś inną formę, przenieść coś z jednej dziedziny do drugiej»
2. «zmienić tonację utworu muzycznego»Copyright © 1997-2014 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88