znajdź słowa: 
  zaczynające się od:

Referencyjny

referencyjny
1. «ustalony z góry, stanowiący punkt odniesienia»
2. «wynikający z podziału na poszczególne kategorie»
3. jęz. «odwołujący się do rzeczywistości pozajęzykowej»Copyright © 1997-2014 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88