znajdź słowa: 
  zaczynające się od:

Rodzaj literacki

rodzaj literacki
1. «podstawowa jednostka systematyki form literackich: liryka, epika lub dramat»
2. «zespół utworów literackich o wspólnych cechach kompozycyjnych, językowych i stylistycznych»Copyright © 1997-2014 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88