znajdź słowa: 
  zaczynające się od:

Spójnik rozłączny

spójnik rozłączny «spójnik łączący dwa zdania lub ich części, których treści wykluczają się wzajemnie, np. lub, albo»Copyright © 1997-2014 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88