znajdź słowa: 
  zaczynające się od:

Upodobnienie wsteczne

upodobnienie wsteczne «dostosowanie artykulacji danej głoski do artykulacji następującej po niej głoski»Copyright © 1997-2014 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88