znajdź słowa: 
  zaczynające się od:

Wysublimowany

wysublimowany «będący wyrazem wysokiego poziomu artystycznego lub umysłowego»



Copyright © 1997-2014 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88