znajdź słowa: 
  zaczynające się od:

Zanegować

zanegować «nie uznać prawdziwości, słuszności lub przydatności czegoś»Copyright © 1997-2014 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88