znajdź słowa: 
  zaczynające się od:

Dygresja

dygresja «krótka uwaga lub wypowiedź odbiegająca od głównego tematu rozmowy, utworu literackiego itp.»
• dygresyjny • dygresyjnie • dygresyjnośćCopyright © 1997-2014 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88