znajdź słowa: 
  zaczynające się od:

Ekspansywny

ekspansywny
1. «zwiększający swój zasięg»
2. «dążący do ekspansji – rozszerzania sfery swoich wpływów lub panowania»
3. «nieopanowany w przejawianiu swych uczuć»
• ekspansywnie • ekspansywnośćCopyright © 1997-2014 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88