znajdź słowa: 
  zaczynające się od:

Kontrasygnata

kontrasygnata «złożenie podpisu na akcie prawnym podpisanym już przez kogoś, wymagane do uzyskania przez ten akt prawomocności»
• kontrasygnowaćCopyright © 1997-2014 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88