znajdź słowa: 
  zaczynające się od:

Kontrfaktyczny

kontrfaktyczny filoz. «odnoszący się do zdarzeń potencjalnych lub nierzeczywistych»Copyright © 1997-2014 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88