znajdź słowa: 
  zaczynające się od:

Neokatechumenat

neokatechumenat «katolicki ruch odnowy religijnej»
• neokatechumenalny • neokatechumenCopyright © 1997-2014 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88