znajdź słowa: 
  zaczynające się od:

Prejudycjalny

prejudycjalny praw. «stanowiący podstawę do podobnego orzekania w analogicznych przypadkach»Copyright © 1997-2014 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88