znajdź słowa: 
  zaczynające się od:

Prelekcja

prelekcja «publiczny wykład na jakiś temat, zwykle o charakterze popularnonaukowym»
• prelekcyjnyCopyright © 1997-2014 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88