znajdź słowa: 
  zaczynające się od:

Sybirak

sybirak «w czasach carskich lub w okresie Związku Radzieckiego: więzień wywieziony na Syberię lub zesłaniec na Syberię; też: były więzień lub zesłaniec»
• sybiracki • sybiraczkaCopyright © 1997-2014 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88