znajdź słowa: 
  zaczynające się od:

Tolerować

tolerować
1. «odnosić się z pobłażaniem do nagannych zachowań lub zjawisk»
2. «godzić się na obecność jakiejś osoby mimo braku aprobaty dla niej»
3. «o organizmie: nie ponosić szkody w wyniku działania określonych bodźców»Copyright © 1997-2014 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88