znajdź słowa: 
  zaczynające się od:

Transpozycja

transpozycja
1. «zmiana charakteru utworu, obiektu itp.; też: to, co powstało w wyniku takiej zmiany»
2. «opracowanie lub zagranie utworu muzycznego w innej tonacji niż ta, w której został napisany»
3. mat. «zmiana kolejności dwóch sąsiednich elementów ciągu lub dwóch kolumn albo wierszy macierzy»
• transpozycyjny • transponowaćCopyright © 1997-2014 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88