znajdź słowa: 
  zaczynające się od:

Uniwersał

uniwersał
1. «w dawnej Polsce: publicznie ogłaszany list królewski, dotyczący ważnych wydarzeń; od XV w.: akt prawny króla regulujący sprawy gospodarcze, wyznaniowe i wojskowe, także akt zwołujący szlachtę na sejm lub pospolite ruszenie»
2. «odezwa hetmana lub wojewody»Copyright © 1997-2014 Wydawnictwo Naukowe PWN SA
infolinia: 0 801 33 33 88