znajdź słowa: 
  zaczynające się od:

krytyka

krytyka ż III, CMs. ~yce; lm D. ~yk

1. «analiza i ocena wartości czegoś z określonego punktu widzenia, ocena ujemna; krytykowanie, ganienie»
Krytyka obiektywna, subiektywna, twórcza.
Ostra, śmiała krytyka.
Wystąpić z krytyką.
Poddać coś krytyce.
Prawdziwa cnota krytyk się nie boi. (Krasicki)
Coś stoi, jest poniżej wszelkiej krytyki «coś nie ma żadnej wartości, coś zasługuje na bezwzględną ocenę negatywną»
Coś nie wytrzymuje krytyki «coś nie odpowiada wymaganiom pod jakimś względem»

2. «artykuł krytyka, recenzja»
Krytyki były entuzjastyczne.

3. tylko w lp «dział piśmiennictwa obejmujący oceny utworów literackich, muzycznych, dzieł sztuki, filmów, sztuk teatralnych itp.»
Krytyka teatralna, literacka, filmowa.

4. tylko w lp, pot. «ogół krytyków, autorów krytyk, recenzji»
Krytyka przyjęła film z uznaniem.

łc. z gr.

Uwaga: to hasło pochodzi z nieaktualnej wersji słownika.

Szukaj hasła „krytyka” w nowym słowniku.