znajdź słowa: 
  zaczynające się od:

monopol

monopol m I, D. -u; lm M. -e, D. -i (-ów)

1. «wyłączne prawo do produkcji czegoś lub handlu czymś, przysługujące osobie, grupie osób lub państwu; przedsiębiorstwo mające takie prawo»
Monopol spirytusowy, solny, zapałczany, loteryjny.
Monopol na wyroby tytoniowe.
Mieć, wprowadzać na coś monopol.
Znosić monopol.
Δ Monopol skarbowy «prawnie zastrzeżona na rzecz państwa wyłączność produkcji i obrotu określonymi artykułami w celu ścisłego określenia wielkości ich produkcji i opodatkowania ich spożycia»

2. «zrzeszenie przedsiębiorstw skupiające całość lub przeważającą część produkcji danej gałęzi gospodarki, wywierające istotny wpływ na zaopatrzenie rynku i uzyskujące dzięki temu szczególnie korzystne dla siebie warunki produkcji i sprzedaży»

3. posp. «wódka, napoje alkoholowe»
Czuć od kogoś monopolem.

z gr.

Uwaga: to hasło pochodzi z nieaktualnej wersji słownika.

Szukaj hasła „monopol” w nowym słowniku.