znajdź słowa: 
  zaczynające się od:

opis

opis m IV, D. -u, Ms. opisie; lm M. -y

«przedstawienie szczegółów dotyczących wyglądu kogoś lub czegoś, przebiegu jakiegoś wydarzenia, działania czegoś, charakterystyka czegoś; opisanie, opisywanie»
Drobiazgowy, wierny, zwięzły opis.
Barwny, obrazowy, malowniczy, żywy opis.
Opis epicki, poetycki.
Opis podróży.
Opisy przyrody w powieści.
Opis techniczny maszyny.
Dać dokładny opis czegoś.
Opis naukowy.
Δ Opis bibliograficzny, katalogowy «podanie indywidualnych cech dokumentu drukowanego, wspólnych dla całego wydania, wyrażonych głównie w tytulaturze dzieła»
Δ Opis rysunku (technicznego) «linie wymiarowe i pomocnicze wskazujące długość poszczególnych fragmentów przedmiotu lub odległość między różnymi jego punktami»
Δ Opis patentowy «opis i rysunki opatentowanego wynalazku wydane drukiem, stanowiące część dokumentu patentowego i świadectwa autorskiego»
Δ bud. Opis techniczny projektu «składnik projektu zawierający objaśnienia rozwiązań przyjętych w projekcie»

Uwaga: to hasło pochodzi z nieaktualnej wersji słownika.

Szukaj hasła „opis” w nowym słowniku.