znajdź słowa: 
  zaczynające się od:

pisać

pisać ndk IX, piszę, piszesz, pisz, ~ał, ~any

1. «kreślić na papierze lub innym materiale znaki graficzne (litery, cyfry itp.) ręcznie lub odbijać je za pomocą maszyny dla wyrażenia czegoś słowami»
Pisać starannie, wyraźnie, kaligraficznie.
Pisać ortograficznie.
Pisać ołówkiem, piórem.
Pisać kredą na tablicy.
Pisać po polsku, po łacinie, w języku francuskim.
Pisać pod dyktando.
Umieć pisać i czytać.
Δ pot. Pióro, ołówek, długopis itp. pisze «pióro, ołówek, długopis itp. nadaje się do pisania, dobrze spełnia swoje zadanie»
Pisać jak kura (pazurem) «pisać brzydko, niewyraźnie, krzywo; bazgrać»
Coś jest (palcem, widłami) na wodzie, po wodzie pisane «coś jest niepewne, wątpliwe, nie można na to liczyć»
Coś jest komuś pisane «coś jest komuś przeznaczone»
pot. Coś jest nie przy kimś pisane «coś jest dla kogoś za trudne, niejasne»
&#!0,127; Co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr.
&#!0,127; Jak cię widzą, tak cię piszą.

2. «tworzyć, układać co na piśmie, np. jakiś artykuł, jakieś dzieło literackie, naukowe; komponować»
Pisać artykuł, recenzję, opowiadanie, powieść, sztukę, teksty piosenek.
Pisać prozą, wierszem.
Pisać do gazet, do tygodników.
Pisać do szuflady «pisać jakieś teksty, utwory literackie itp., nie przeznaczając ich do druku i upowszechnienia, nie dla czytelników»
Pisać coś na kolanie «pisać coś w pośpiechu, szybko, byle jak»

3. «formułować, ujmować swoje myśli na piśmie, utrwalać je za pomocą pisma»
Pisać ciekawie, barwnie, żywo, zajmująco.
Pisać jasno, krótko, zwięźle.
Pisać łatwo, z trudem.

4. «donosić, komunikować coś na piśmie lub w druku»
Pisać do kogoś o czymś.
Piszą w gazetach na ten temat.
Δ pot. Gazety, tygodniki piszą «jest napisane w gazetach, w tygodnikach itp.»
żart. Pisz do mnie na Berdyczów «nie chcę cię znać, między nami wszystko skończone»

5. zwykle w imiesł. przymiotnikowym biernym, przestarz. «malować we wzory, zdobić rysunkami, deseniami itp.»
Dzban pisany.
Pisanki, kraszanki pisane.

pisać się
1. «podpisywać się, pisać w jakiś sposób swoje nazwisko»
Zawsze pisał się Kowalski.
Oni wszyscy piszą się z niemiecka.

2. «być pisanym»
Jak się pisze ten wyraz, razem czy osobno?

3. pot. «zgadzać się, przyzwalać na coś, mieć ochotę na coś (częściej z przeczeniem)»
Nie piszę się na to.
Nie pisał się na tak duży wydatek.
Chętnie pisałbym się na wczasy we wrześniu.

Uwaga: to hasło pochodzi z nieaktualnej wersji słownika.

Szukaj hasła „pisać” w nowym słowniku.