znajdź słowa: 
  zaczynające się od:

redagować

redagować ndk IV, ~guję, ~gujesz, ~guj, ~ował, ~owany

1. «opracowywać treściowo i stylistycznie tekst (własny lub obcy) jakiegoś utworu, książki, czasopisma itp.; sprawdzać i poprawiać tekst, przygotowując go do druku»
Redagować artykuł, książkę.
Redagować tekst depeszy, odezwy, uchwały, zarządzenia.

2. «kierować redakcją pisma, dzieła zbiorowego itp., ponosząc odpowiedzialność za jego treść i formę»
Redagować dziennik, gazetę, czasopismo.

z łc.

Uwaga: to hasło pochodzi z nieaktualnej wersji słownika.

Szukaj hasła „redagować” w nowym słowniku.