znajdź słowa: 
  zaczynające się od:

subiektywny

subiektywny ~ni

1. «uwarunkowany osobistymi względami, poglądami, doznaniami; wypływający z indywidualnych zapatrywań; nieobiektywny, stronniczy»
Subiektywne odczucia.
Być subiektywnym w sądach.

2. filoz. «zależny od podmiotu poznającego; podmiotowy»
Subiektywne odbicie rzeczywistości.
Δ Idealizm subiektywny → subiektywizm w zn. 2
łc.

Uwaga: to hasło pochodzi z nieaktualnej wersji słownika.

Szukaj hasła „subiektywny” w nowym słowniku.