znajdź słowa: 
  zaczynające się od:

sublimacja

sublimacja ż I, DCMs. ~cji; lm D. ~cji (~cyj)

1. chem. fiz. «przejście substancji ze stanu stałego bezpośrednio w stan gazowy, z pominięciem fazy ciekłej, wykorzystywane m.in. w chłodnictwie oraz do oczyszczania mieszanin i do wydzielania z nich pewnych substancji»

2. psych. «jeden z obronnych mechanizmów osobowości, polegający na przesunięciu popędu (potrzeb, motywów) z celu, którego nie można zrealizować ze względu na niezgodność z przyjętymi zasadami, na inny, zastępczy obiekt lub czynność»
Sublimacja instynktów.

przen. «nadanie czemuś szlachetniejszego, wznioślejszego charakteru; uszlachetnienie, uwznioślenie»

z łc.

Uwaga: to hasło pochodzi z nieaktualnej wersji słownika.

Szukaj hasła „sublimacja” w nowym słowniku.