znajdź słowa: 
  zaczynające się od:

uprawa

uprawa ż IV, CMs. ~wie; lm D. upraw

1. blm
«przygotowanie roli pod zasiew roślin, obejmujące szereg zabiegów uprawowych, takich jak orka, bronowanie itp.»
Uprawa prymitywna, ręczna.
Mechaniczna uprawa roli.

2. «cykl zabiegów od zasiewu lub zasadzenia rośliny do momentu zbioru, planowa opieka nad wzrostem i rozwojem roślin»
Uprawa buraków cukrowych przynosi duże korzyści.
Przygotować grunt pod uprawę pszenicy.
Δ leśn. Uprawa lasu, uprawa leśna «sposób sztucznego odnowienia lasu przez zasiew nasion lub sadzenie sadzonek na przygotowanych do tego gruntach leśnych»

3. «rośliny uprawiane w celach użytkowych; teren uprawny tych roślin; szkółka»
Uprawy szlachetne.
Uprawy szklarniowe, inspektowe.
Pielęgnować uprawę pomidorów.

Uwaga: to hasło pochodzi z nieaktualnej wersji słownika.

Szukaj hasła „uprawa” w nowym słowniku.