znajdź słowa: 
  zaczynające się od:

ważyć

ważyć ndk VIb, ~żę, ~żysz, waż, ~żył, ~żony

1. «określać ciężar czegoś za pomocą wagi, porównywać ciężar czegoś z jednostką wagi; odważać»
Ważyć towar na wadze.

2. «mieć pewien ciężar (określony w jednostkach wagi)»
Bagaż ważył piętnaście kilo.
Dziecko dużo, mało waży.

przen. książk. «mieć znaczenie, pewną wartość, wiele znaczyć; mieć wpływ na coś»
Czyjeś zdanie waży w jakiejś sprawie.

3. «poruszając, kołysząc czymś trzymanym w ręku (lub trzymając to nieruchomo), oceniać przybliżony ciężar czegoś»
Ważyć monetę w dłoni.
Ważyć w rękach kurę.

4. «zastanawiać się nad czymś, rozpatrywać, rozważać coś; robić coś wolno, z rozwagą, z namysłem»
Ważyć coś w sobie.
Ważyć decyzję.
Ważyć w głowie jakiś plan.
Ważyć słowa, zdania.
Ważyć każdy krok.

5. daw. «cenić, poważać»
dziś żywe tylko we fraz. książk. Lekce sobie ważyć «nic sobie nie robić z kogoś, czegoś; lekceważyć»

ważyć się
1. strona zwrotna czas. ważyć w zn. 1
Ważyć się na wadze lekarskiej.
Ważyć się regularnie.

2. rzad. «przechylać się w różne strony, utrzymując równowagę; chwiać się, kiwać się»
Ważyć się na nogach krzesła, na krześle.

3. «być w stadium ustalania (się), decydowania (się); być rozważanym»
Ważą się czyjeś losy.
Decyzja jeszcze się waży.
Zwycięstwo się waży (na którąś, na czyjąś stronę) «zwycięstwo jest niepewne; to jedna, to druga strona jest bliska zwycięstwa»

4. ndk a. dk
«mieć odwagę uczynić coś; posuwać się, posunąć się do czegoś, zdobywać się, zdobyć się, porywać się, porwać się na coś; odważać się, odważyć się, śmieć»
Ważyć się na wszystko.
Ważyć się na jakiś krok.
Nie waż się tego robić.
Ani (mi) się waż! «nie wolno ci tego uczynić»

Uwaga: to hasło pochodzi z nieaktualnej wersji słownika.

Szukaj hasła „ważyć” w nowym słowniku.