znajdź słowa: 
  zaczynające się od:

zdjąć

zdjąć dk Xc, zdejmę, zdejmiesz, zdejmij, zdjął, zdjęła, zdjęli, zdjęty, zdjąwszyzdejmować ndk IV, ~muję, ~mujesz, ~muj, ~ował, ~owany

1. «ściągnąć, zsunąć coś co jest nałożone na coś, na kogoś (zwykle ubranie, obuwie), przytwierdzone do czegoś, trzymające się na czymś»
Zdjąć płaszcz, marynarkę, czapkę.
Zdjąć książkę z półki.
Zdjąć ciężar, kamień z serca, kłopot z głowy «sprawić, że ktoś przestanie się martwić, kłopotać»
Zdjąć pychę z serca «przestać być pysznym, przestać się kierować ambicją, chęcią zachowania prestiżu»
Zdjąć maskę «ujawnić prawdziwe zamiary, uczucia»
Zdjąć sztukę z afisza «przestać wystawiać sztukę, zakazać jej wystawiania»
Nie zdejmować z kogoś, z czegoś wzroku «nie przestawać patrzeć na kogoś, na coś»
Ktoś wygląda, jest jak z krzyża zdjęty «ktoś wygląda, czuje się bardzo źle»
Zdjąć kogoś ze stanowiska, z urzędu «zwolnić kogoś ze stanowiska, z urzędu»
Zdjąć posterunki, warty «usunąć posterunki, warty»

2. «o uczuciach, stanach: ogarnąć kogoś, opanować»
Zdjęło kogoś przerażenie.
Zdejmował kogoś niepokój, strach, żal, smutek.

3. «unieważnić, znieść coś; uwolnić od czegoś»
Zdjąć z kogoś odpowiedzialność, winę.

4. pot. «zrobić zdjęcie, sfotografować»

zdjąć sięzdejmować się pot. «sfotografować siebie, sfotografować jeden drugiego»

Uwaga: to hasło pochodzi z nieaktualnej wersji słownika.

Szukaj hasła „zdjąć” w nowym słowniku.