znajdź słowa: 
  zaczynające się od:

zowąd

zowąd przestarz. «z owej strony, z tamtego miejsca (w zestawieniu: stąd — zowąd)»

dziś tylko w wyrażeniach: książk. Stąd i zowąd «zewsząd, i z tego, i z innego miejsca»
pot. Ni stąd, ni zowąd «z nie wyjaśnionych, nie znanych powodów; niespodziewanie»

Uwaga: to hasło pochodzi z nieaktualnej wersji słownika.

Szukaj hasła „zowąd” w nowym słowniku.