Typ tekstu: Książka
Autor: Tyloch Witold
Tytuł: Dzieje ksiąg Starego Testamentu
Rok wydania: 1994
Rok powstania: 1991
Pieśń nad Pieśniami czyta się w święto Paschy (u Sefardyjczyków) lub w sobotę tygodnia paschalnego, podobnie Księgę Koheleta czyta się w sam dzień jesiennego Święta Szałasów (Kuczki, Sukkot) lub w sobotę przypadającą w okresie tygodnia świątecznego. Księgę Rut czyta się podobnie w więto Tygodni (Szawuot), obchodzone siedem tygodni po święcie Paschy .
Pieśń nad Pieśniami
Poezja hebrajska nie zajmowała się wyłącznie tematyką religijną. Nawet w Psałterzu, będącym zbiorem lirycznej poezji hebrajskiej, znajduje się zupełnie świecka poezja miłosna. Jest nią Psalm 45, będący świeckim hymnem weselnym, skierowanym do króla i jego małżonki z okazji ich zaślubin. Do tego samego rodzaju twórczości należy także
Pieśń nad Pieśniami czyta się w święto Paschy (u Sefardyjczyków) lub w sobotę tygodnia paschalnego, podobnie Księgę Koheleta czyta się w sam dzień jesiennego Święta Szałasów (Kuczki, Sukkot) lub w sobotę przypadającą w okresie tygodnia świątecznego. Księgę Rut czyta się podobnie w więto Tygodni (Szawuot), obchodzone siedem tygodni po święcie Paschy .&lt;/&gt;<br>&lt;div&gt;&lt;tit&gt;Pieśń nad Pieśniami&lt;/&gt; <br>Poezja hebrajska nie zajmowała się wyłącznie tematyką religijną. Nawet w Psałterzu, będącym zbiorem lirycznej poezji hebrajskiej, znajduje się zupełnie świecka poezja miłosna. Jest nią Psalm 45, będący świeckim hymnem weselnym, skierowanym do króla i jego małżonki z okazji ich zaślubin. Do tego samego rodzaju twórczości należy także
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego