Typ tekstu: Książka
Autor: Olszewski Daniel
Tytuł: Dzieje chrześcijaństwa w zarysie
Rok: 1996
kultu chrześcijańskiego wypracowane zostały przez pierwsze pokolenia chrześcijan. Pierwsze teksty pozabiblijne związane są z życiem liturgicznym, a wielka część najstarszego piśmiennictwa chrześcijańskiego dotyczy "inicjacji chrześcijańskiej", tzn. sakramentu chrztu i Eucharystii, oraz wielkich tajemnic Chrystusa, przeżywanych przez chrześcijan w ciągu roku liturgicznego. Centralną uroczystością i szczytowym punktem roku liturgicznego było święto Paschy, najstarsze święto kalendarza liturgicznego. Pascha
to dla pierwszych chrześcijan nie tylko zmartwychwstanie Pańskie, ale urzeczywistnienie w życiu wiernych całego misterium chrześcijańskiego, to węzeł wszystkich objawionych prawd Bożych. Życie liturgiczne skupiało się wokół słowa Bożego. Lektura Biblii i jej medytacja miały miejsce przede wszystkim w kontekście przeżycia liturgicznego. Słowo Boże na
kultu chrześcijańskiego wypracowane zostały przez pierwsze pokolenia chrześcijan. Pierwsze teksty pozabiblijne związane są z życiem liturgicznym, a wielka część najstarszego piśmiennictwa chrześcijańskiego dotyczy "inicjacji chrześcijańskiej", tzn. sakramentu chrztu i Eucharystii, oraz wielkich tajemnic Chrystusa, przeżywanych przez chrześcijan w ciągu roku liturgicznego. Centralną uroczystością i szczytowym punktem roku liturgicznego było święto Paschy, najstarsze święto kalendarza liturgicznego. Pascha<br>to dla pierwszych chrześcijan nie tylko zmartwychwstanie Pańskie, ale urzeczywistnienie w życiu wiernych całego misterium chrześcijańskiego, to węzeł wszystkich objawionych prawd Bożych. Życie liturgiczne skupiało się wokół słowa Bożego. Lektura Biblii i jej medytacja miały miejsce przede wszystkim w kontekście przeżycia liturgicznego. Słowo Boże na
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego