Typ tekstu: Książka
Autor: Olszewski Daniel
Tytuł: Dzieje chrześcijaństwa w zarysie
Rok: 1996
kultu chrześcijańskiego wypracowane zostały przez pierwsze pokolenia chrześcijan. Pierwsze teksty pozabiblijne związane są z życiem liturgicznym, a wielka część najstarszego piśmiennictwa chrześcijańskiego dotyczy "inicjacji chrześcijańskiej", tzn. sakramentu chrztu i Eucharystii, oraz wielkich tajemnic Chrystusa, przeżywanych przez chrześcijan w ciągu roku liturgicznego. Centralną uroczystością i szczytowym punktem roku liturgicznego było święto Paschy, najstarsze święto kalendarza liturgicznego. Pascha
to dla pierwszych chrześcijan nie tylko zmartwychwstanie Pańskie, ale urzeczywistnienie w życiu wiernych całego misterium chrześcijańskiego, to węzeł wszystkich objawionych prawd Bożych. Życie liturgiczne skupiało się wokół słowa Bożego. Lektura Biblii i jej medytacja miały miejsce przede wszystkim w kontekście przeżycia liturgicznego. Słowo Boże na
kultu chrześcijańskiego wypracowane zostały przez pierwsze pokolenia chrześcijan. Pierwsze teksty pozabiblijne związane są z życiem liturgicznym, a wielka część najstarszego piśmiennictwa chrześcijańskiego dotyczy "inicjacji chrześcijańskiej", tzn. sakramentu chrztu i Eucharystii, oraz wielkich tajemnic Chrystusa, przeżywanych przez chrześcijan w ciągu roku liturgicznego. Centralną uroczystością i szczytowym punktem roku liturgicznego było święto Paschy, najstarsze święto kalendarza liturgicznego. Pascha<br>to dla pierwszych chrześcijan nie tylko zmartwychwstanie Pańskie, ale urzeczywistnienie w życiu wiernych całego misterium chrześcijańskiego, to węzeł wszystkich objawionych prawd Bożych. Życie liturgiczne skupiało się wokół słowa Bożego. Lektura Biblii i jej medytacja miały miejsce przede wszystkim w kontekście przeżycia liturgicznego. Słowo Boże na
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego

Młodzieżowe słowo roku 2017

Zapraszamy do udziału w plebiscycie na Młodzieżowe słowo roku 2017.
Zgłoszone słowo nie musi być nowe, slangowe ani najczęstsze. Doceniamy istotność tematu oraz kreatywność języka!

Jeśli chcesz otrzymać bezpłatny e-book, potwierdź także poniższe zgody marketingowe.

Świat w przysłowiach

Wyślij

Weź udział w akcji „Młodzieżowe słowo roku 2017” i odbierz darmowy e-book!