Typ tekstu: Książka
Autor: Jania Jacek
Tytuł: Glacjologia
Rok: 1993
Dla ciał cieplejszych przypada na krótszy zakres fal, dla ciał chłodniejszych na dłuższy. Powierzchnia Ziemi emituje promieniowanie długofalowe (podczerwone). Część z niego ucieka w przestrzeń kosmiczną, a pozostałe absorbuje para wodna, cząsteczki dwutlenku węgla i innych gazów w atmosferze. Nazywa się to efektem cieplarnianym – atmosfera przepuszcza promieniowanie krótkofalowe od Słońca, a zatrzymuje długofalowe od gruntu. Obieg i przemiany energii słonecznej w atmosferze i na powierzchni Ziemi w sposób schematyczny przedstawiono na rysunku 5.2. Powierzchnie pokryte śniegiem i lodem odbijają większą ilość promieniowania krótkofalowego niż pokazano na rysunku 5.2, gdyż ich albedo jest wyraźnie większe niż gruntu lub wody
Dla ciał cieplejszych przypada na krótszy zakres fal, dla ciał chłodniejszych na dłuższy. Powierzchnia Ziemi emituje promieniowanie długofalowe (podczerwone). Część z niego ucieka w przestrzeń kosmiczną, a pozostałe absorbuje para wodna, cząsteczki dwutlenku węgla i innych gazów w atmosferze. Nazywa się to efektem cieplarnianym – atmosfera przepuszcza promieniowanie krótkofalowe od Słońca, a zatrzymuje długofalowe od gruntu. Obieg i przemiany energii słonecznej w atmosferze i na powierzchni Ziemi w sposób schematyczny przedstawiono na rysunku 5.2. Powierzchnie pokryte śniegiem i lodem odbijają większą ilość promieniowania krótkofalowego niż pokazano na rysunku 5.2, gdyż ich albedo jest wyraźnie większe niż gruntu lub wody
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego