Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Studia Socjologiczne
Nr: 4
Miejsce wydania: Wrocław
Rok: 1976
faktem posiadania dzieci w określonym wieku a zainteresowaniami i aspiracjami kulturalnymi rodziców. Idzie tu o ewentualne konsekwencje w sferze zainteresowań, potrzeb i aspiracji kulturalnych, będące wynikiem bardziej czy mniej wnikliwego "śledzenia" procesu uczenia się dziecka i jego kontaktu z kulturą. Wydaje się, iż jest to problem szczególnie ważny w przypadku rodziców o niższych aspiracjach kulturalnych. Problematyka Matki M. Gorkiego odzwierciedla - aczkolwiek w sposób charakterystyczny dla konwencji literackiej - tę właśnie stronę sprzężeń międzypokoleniowych. Inną - obok "kulturalnego rozbudzenia" - możliwością z zakresu potrzeb odczuwalnych, akceptowanych i realizowanych może być (jako konsekwencja określonej sytuacji rodzinnej) ukształtowanie się potrzeb uznawanych, aczkolwiek nie realizowanych, lecz "przenoszonych" na
faktem posiadania dzieci w określonym wieku a zainteresowaniami i aspiracjami kulturalnymi rodziców. Idzie tu o ewentualne konsekwencje w sferze zainteresowań, potrzeb i aspiracji kulturalnych, będące wynikiem bardziej czy mniej wnikliwego "śledzenia" procesu uczenia się dziecka i jego kontaktu z kulturą. Wydaje się, iż jest to problem szczególnie ważny w przypadku rodziców o niższych aspiracjach kulturalnych. Problematyka <name type="tit">Matki</> M. Gorkiego odzwierciedla - aczkolwiek w sposób charakterystyczny dla konwencji literackiej - tę właśnie stronę sprzężeń międzypokoleniowych. Inną - obok "kulturalnego rozbudzenia" - możliwością z zakresu potrzeb odczuwalnych, akceptowanych i realizowanych może być (jako konsekwencja określonej sytuacji rodzinnej) ukształtowanie się potrzeb uznawanych, aczkolwiek nie realizowanych, lecz "przenoszonych" na
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego